Siegerliste Bundesschau 2012
Bundessieger 2012
1,0 Graugrün,
Bester Jungvogel,
Bundesgruppensieger Graugrün,
Bester der CH-Stufe,
H. Kehrer (AZ-DWV 40082)
Bundessieger-Gegengeschlecht
0,1 Spangle Dunkelblau Gelbgesicht, Bester Jungvogel-Gegengeschlecht, Bundesgruppensieger Spangle,
H. Schmidtmeister (AZ-DWV 19385)
Bester Altvogel
1,0 Austr. Schecke Hellblau,
Bundesgruppensieger Austr. Schecken,
Bester der F-Stufe,
D. Obersundermeyer (AZ-DWV 6992)
Bester Altvogel-Gegengeschlecht
0,1 Spangle Zimt Hellgrün,
U. Kehse  (AZ-DWV 32292)
Siegervögel Bundesschau 2012
Bundessieger-Jugend
0,1 Zimt Hellblau,
F. Kordein (AZ-DWV 27118)
Bester der Z-Stufe
0,1 Spangle Graugrün,
     H.Grashaußer (AZ-DWV 8764) 
Bundesgruppensieger Zimt
1,0 Zimt Grau,
Ch. Back (AZ-DWV 9814)
Bundesgruppensieger Rez. Schecken
1,0 Rez. Schecke Dunkelblau Gelbgesicht,
B. Waible (AZ-DWV 3653)
AZ - DWV Ortsgruppe Karlsruhe